Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego dopiero w listopadzie, po raz drugi zresztą, rozpoczęły się prace naprawcze ulicy Mickiewicza w Karczewie? Czy aura nie wpłynie na jakość masy asfaltowej, czy nie powtórzy się sytuacja z roku ubiegłego? Prace rozpoczęły się i zostały przerwane przez deszcz, jeśli pogoda się nie zmieni to czy prace zostaną ukończone w tym roku? Czy mogę wiedzieć,ile wynoszą koszty prac naprawczych ul. Mickiewicza?

  Pozdrawiam.
  (Ania, 08.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Na ul. Mickiewicza wykonywane są prace naprawcze i wykończeniowe. Roboty naprawcze na odcinku Wierzbowa – skrzyżowanie Mickiewicza i Kościuszki zostały wykonane dopiero w listopadzie, ponieważ wcześniej władze Karczewa same miały zerwać nałożone po wybudowaniu kanalizacji deszczowej bloczki i w to miejsce ułożyć podbudowę betonową. Po rozmowach ZDP i władz Karczewa, które sfinalizowane zostały pod koniec października, za odpłatnością wspomniane wyżej prace wykonał ZDP i obecnie układany jest asfalt. Na odcinku od wspomnianego skrzyżowania do Kościoła, gdzie w ubiegłym roku ułożyliśmy warstwę wyrównawczą i wiążącą nakładana jest obecnie ostatnia warstwa ścieralna. Koszty będą znane po zakończeniu wszystkich robót na w/w odcinku drogi.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego mimo zapewnień z pierwszej połowy tego roku, nie widać postępów prac przy remoncie budynku MDK? Kiedy starostwo planuje realizację tego przedsięwzięcia?

  Pozdrawiam.
  (Katarzyna, 08.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Wszystkie niezbędne prace jeżeli chodzi o stronę formalno-prawną zostały przez Starostwo wykonane, łącznie z wybraniem wykonawcy robót. Obecnie, niestety trwa procedura rozpatrywania sprzeciwów i protestów złożonych przez wykonawców, którzy przetarg przegrali.

  Sądzę, że pod koniec listopada, bądź też na początku grudnia pierwsze roboty budowlane, o ile aura pozwoli, zostaną rozpoczęte.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Panie Starosto obecnie budowana jest droga powiatowa Rudno-Sępochów. Do dziś zostało zrobione tylko około 350 mb betonówki - jest listopad i nie zostało to jeszcze przykryte asfaltem. Czy będzie to przykryte w tym roku? Ponadto chciałbym się dowiedzieć do kiedy zamierza Pan zakończyć tę budowę zgodnie z projektem t.j. 1000 mb w kierunku do Sępochowa? I kto to będzie finansował, Gmina Kołbiel czy Starostwo?

  Pozdrawiam.
  (Sławek, 08.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W bieżącym roku droga powiatowa Rudno-Sępochów nie była przyjęta do realizacji w budżecie powiatu na rok 2004 r. Odcinek 350 mb drogi został wykonany dzięki partycypacji finansowej gminy Kołbiel w kwocie 70 tys. zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów. Starostwo zaś zapewniło sprzęt i ludzi do wykonania wyżej wymienionego odcinka drogi.

  W projekcie budżetu powiatu na rok 2005 r. przyjęta jest kwota 120 tys. zł na kontynuację budowy przedmiotowej drogi. Będziemy się również starali o środki z innych źródeł. Z chwilą zatwierdzenia budżetu przez Radę Powiatu przystąpimy do realizacji zadania.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zdrowie)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy pomożecie ZP ZOZ Otwock?

  Pozdrawiam.
  (Xawier, 28.10.2004 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Na bieżąco, cały czas pomagamy ZP ZOZ. Wystarczy przejść do przychodni specjalistycznej. Został rozpisany przetarg na sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 300 tys zł. Po świętach zostanie rozpisany przetarg na modernizację Izby Przyjęć na kwotę 230 tys. zł. To oznacza, że do końca roku będziemy mieli wyremontowaną Izbę Przyjęć. Bez aplauzu i splendoru prowadzimy zbiórkę artykułów żywnościowych dla szpitala. Cały czas pomagamy.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zdrowie)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego Pan się tak zachował w programie TVN? Chodzi mi o Pańską odpowiedź na pytanie redaktora, czy chciałby Pan żeby przyjechał do Pana lekarz po 72 godzinach dyżuru?

  Pozdrawiam.
  (Anna, 24.10.2004 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani
  Znam specyfikę pracy Pogotowia Ratunkowego. Mogę jednoznacznie stwierdzić, że jeśli lekarz dyżuruje 72 godziny, nie oznacza to, że przez 72 godziny jest w rozjazdach przy pacjentach. Zdarzają się dni, w których PR jedzie do czterech, pięciu pacjentów na dobę. W międzyczasie dyżurujący lekarz może wypocząć. Dlatego właśnie tak brzmiała moja odpowiedź na pytanie redaktora telewizji TVN.
  Ponadto należy się Państwu jeszcze jedna informacja. Około 8 miesięcy temu firma FALCK przedłożyła mi propozycję obsługi naszego szpitala w zakresie Pogotowia Ratunkowego. Fakt wypowiadania się przedstawicieli tej firmy w tej kwestii pozostawiam bez komentarza.
  Z poważaniem.
  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zdrowie)
  Szanowny Panie Starosto

  Co ma Pan zamiar zrobić z sytuacją w Pogotowiu Ratunkowym? Czy naprawdę uważa Pan że wszystko OK?

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 22.10.2004 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie
  W sytuacji jaka zaistniała wystąpię do dyrektora Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, doktora Franciszka Walczyńskiego z prośbą o określenie, czy Pogotowie ratunkowe działa w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu otwockiego. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca na pewno nie zmienię decyzji dyrektora ZOZ-u.
  Z poważaniem,
  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki