Jesteś tutaj:

Biuro Rady Powiatu

5115
ul. Górna 13, 05-400 Otwock pok.110
Kierownik Biura Honorata Tarnowska
(22) 778-1-337
e-mail: htarnowska@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Klaudia Szczepańska

(22) 778-1-334
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl