980 000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Wita w Karczewie

Data: 17.07.2023 r., godz. 15.00    931
Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin i powiatów, dzięki któremu można pozyskać bezzwrotne wsparcie na renowację i odbudowę zabytków. Powiat Otwocki złożył dwa wnioski i 14 lipca oficjalnie otrzymaliśmy decyzje o wsparciu finansowym w ramach RPOZ, na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Wita.

Jesteśmy szczęśliwi, że jeden z wniosków Powiatu Otwockiego otrzymał środki! Kwotę 980 000,00 zł przyznano na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele pw. św. Wita Męczennika w Karczewie. Dzięki temu perła gminy Karczew, jaką bez wątpienia jest ta świątynia, będzie zachwycać kolejne pokolenia.


Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarki Krajowej.


DSC04948.JPG (5.16 MB)


DSC04956.JPG (6.69 MB)