Rusza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie na 2024 r.

Data: 25.09.2023 r., godz. 13.00    1190
Posiadasz nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków lub znajdującą się w gminnej ewidencji zabytków na terenie powiatu? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie świetną informację! Właśnie rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie lub prace budowlane przy zabytkach na 2024 rok.

Rada Powiatu Otwockiego Uchwałą nr 243/XXXIII/21 z dnia 25 marca 2021 r. określa zasady naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego na wykonanie prac w 2024 roku.

Otrzymaną dotację będzie można wydać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie powiatu otwockiego wpisanego do rejestru zabytku lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego

Dotacja z budżetu Powiatu Otwockiego może być udzielona w wysokości do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 września 2023 r.

Zapraszamy do składania wniosków osobiście do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, 05-400 Otwock lub przesłanie ich pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Otwocku .
Prosimy o zapoznanie się z informacją o warunkach złożenia wniosków.

Do pobrania:  1.   Uchwała nr 243XXXIII21.pdf (84 KB)

  2.   Załącznik nr 1.pdf (223 KB)

  3.   Załącznik nr 2.docx (18 KB)

  4.   Załącznik nr 3.docx (14 KB)