Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku

Data: 23.11.2023 r., godz. 15.15    512
Informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku w dniu 23 listopada wydała komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Osiecku.