Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Otwocku.

Data: 09.01.2024 r., godz. 14.00    503
Informujemy, że w od poniedziałku 15 stycznia br. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z przebudową drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Otwocku. Celem inwestycji jest poprawa warunków korzystania z drogi oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

Poniżej zamieszczamy mapę proponowanego objazdu. Dotyczy ona etapu I prac, które rozpoczną się w poniedziałek 15 stycznia.


fd91b3f28849432cc9849a938401a707h3yj3hj2YC6bpjDh-8_objazd etap 1.jpg (924 KB)


Inwestor: Miasto Otwock