IV edycja Powiatowego Konkursu Historycznego za Nami

Data: 07.02.2024 r., godz. 10.00    374
Ponad 35 uczestników reprezentujących dziesięć szkół podstawowych z terenu powiatu otwockiego, wzięło udział w IV edycji Powiatowego Konkursu Historycznego "Józef Piłsudski i jego czasy".

Organizatorem i pomysłodawcą Powiatowego Konkursu Historycznego "Józef Piłsudski i jego czasy" jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku. W tegorocznej edycji  wzięło udział 39 uczestników reprezentujących dziesieć szkół powiatu otwockiego. Zarówno podczas I i II (finałowego) etapu, uczniowie rozwiązywali testy o różnym stopniu trudności. Wymagana wiedza dotyczyła życia i działalności Józefa Piłsudskiego oraz historii politycznej, gospodarczej, społecznej i kultury Polski końca XIX i początku XX wieku. Test, zwłaszcza na etapie powiatowym, gdzie poprzeczka została postawiona wysoko wymagał nie tylko wiedzy, ale i umiejętności analizy źródeł historycznych, oceny zjawisk i dokonywania syntezy.


Najlepsi okazali się:
I miejsce z liczbą 39 punktów zdobył Igor Duscha  ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku,
II miejsce z liczbą 38 punktów zdobyli ex aequo Tadeusz Leszczuk  ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej z Józefowa oraz i Filip Zieliński z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi,
III miejsce z liczbą 36 zdobył Franciszek Rak ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku


Wyróżnienia z rąk Starosty Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka i Prezydenta Miasta Otwock Jarosława Margielskiego otrzymali: Błażej Gromek i Jakub Marszałek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku.


Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie!


Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starostwa Otwocki - Krzysztof Szczegielniak, a nagrody dla najlepszych zostały zakupione ze środków Powiatu Otwockiego w ramach powiatowych. konkursów szkolnych.