Ocena jakości wody za 2023 rok

Data: 07.02.2024 r., godz. 09.00    194
Otwocki sanepid opublikował ocenę jakości wody za ubiegły rok. Woda ze wszystkich wodociągów publicznych, lokalnych i zakładowych na terenie powiatu otwockiego spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku każdego roku wydaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie wydanych rocznych ocen jakości wody dla mieszkańców miast i gmin powiatu otwockiego, zaopatrywanych w wodę z nadzorowanych 12 wodociągów publicznych w miejscowościach: Otwock, Józefów, Glinki, Celestynów, Glina, Ostrów, Bocian, Rzakta, Lipowo, Majdan, Osieck, Sobienie Jeziory oraz z wodociągu lokalnego: hydrofornia osiedlowa w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy, gm. Wiązowna a także z ujęcia indywidualnego w zakładzie SUPERDROB S.A. w Karczewie.


Woda w ww. wodociągach publicznych, w wodociągu lokalnym oraz pochodząca z ujęcia indywidualnego zaopatrującego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej budynek zamieszkania zbiorowego w miastach i gminach powiatu otwockiego, w 2023 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).


Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z oceny jakości wody za 2023 rok. Zapraszamy do lektury!


Do pobrania: SKM_227 - O24020709270.pdf