Startujemy z kolejną edycją "Żyj Zdrowo"

Data: 29.03.2024 r., godz. 09.00    408
Powiat Otwocki zachęca mieszkanki oraz mieszkańców powiatu otwockiego do zgłaszania się do Programu „Żyj Zdrowo – edycja 2”, który w terminie od 6 kwietnia do 8 czerwca br. realizowany będzie w gminie Sobienie-Jeziory! Na zgłoszenia czekamy do piątku 5 kwietnia.

Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek powiatu otwockiego w szczególności tych, u których konieczne jest podjęcie działań w celu zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości.


Cel Programu


Budowanie świadomości w zakresie wpływu stylu życia na zdrowie, a tym samym minimalizowanie ryzyka chorób dietozależnych (np. otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworowych). Jego uczestnicy poznają zasady prawidłowego żywienia, a dzięki indywidualnej diecie, dostosowanej do ich potrzeb, zwłaszcza zdrowotnych, będą mogli wdrożyć je do swojego życia i utrwalić. Będą mogli liczyć w tym zakresie na pomoc dietetyka, a także motywatora zdrowia i innych uczestników programu podczas spotkań wspierających.


Zadanie pn. „Żyj Zdrowo – edycja 2” jest kontynuacją zrealizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” Zadania. Pozytywny odbiór z jakim spotkała się ta forma działań profilaktycznych zadecydował o podjęciu decyzji o kontynuacji programu, tym razem, zgodnie z założeniami Instrumentu „Mazowsze dla Zdrowia 2024”. Tym razem do Programu zgłaszać mogą się nie tylko kobiety, ale również mężczyźni.


Uczestnicy programu będą mieli możliwość przygotowania zdrowych posiłków na warsztatach kulinarnych i poznania nowych składników pokarmowych. Oprócz tego, pracować będą nad wdrożeniem regularnej aktywności fizycznej, minimalizowaniem stresu i poprawą jakości snu, czemu służyć będą cotygodniowe spotkania z motywatorem zdrowia.


W skład programu wchodzą:  • wykład nt. profilaktyki chorób dietozależnych, szczególnie otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworów i przewlekłej choroby obstrukcyjnej płuc,

  • spotkania indywidualne z dietetykiem, w tym opracowanie indywidualnego planu żywieniowego wraz z jego omówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia,

  • monitoring realizacji planu żywieniowego wraz z rozwiązywaniem ewentualnych trudności,

  • spotkania motywujące z motywatorem, w tym warsztaty z gotowania, ćwiczenia ruchowe (m.in. nordic walking, interwały i joga kręgosłupa),

  • ważenie na początku i końcu programu, analiza składu ciała,

  • podsumowanie realizacji wyznaczonych zadań z wykorzystaniem ankiety.


Terminarz


Program realizowany będzie przez sześć tygodni w trzech grupach liczących po 12 osób, wg. ustalonego harmonogramu spotkań. Realizacja zadania odbywać się będzie w trzech gminach na terenie powiatu otwockiego – Sobienie-Jeziory, Józefów oraz Otwock. Zaczynamy od Sobień-Jezior.


Aktualny nabór


Poszukujemy uczestniczek i uczestników do Programu realizowanego w gminie Sobienie-Jeziory. Zgłoszenie przesłać można na adres fundusze@powiat-otwocki.pl lub złożyć osobiście w Biurze programu znajdującym się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 30). W celu zgłoszenia dostarczyć należy czytelnie oraz prawidłowo wypełnione następujące dokumenty:


Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny - Sobienie-Jeziory.docx


Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.docx


Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.docx


Dodatkowo zamieszczamy harmonogram realizacji programu oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie w gminie Sobienie-Jeziory:


Zał. nr 2 - harmonogram - Sobienie-Jeziory.pdf


Regulamin Żyj Zdrowo - edycja 2 - gmina Sobienie-Jeziory.pdf


plakat_Zyj_zdrowo_2_Sobienie_28_03_24_zm2.jpg (8.21 MB)