Praca w Zarządzie Dróg Powiatowych

Data: 24.04.2024 r., godz. 08.25    517
Zarząd Dróg Powiatowych do swojej jednostki poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku. Zachęcamy do przesyłania swoich aplikacji. Termin składania ofert upływa 8 maja br.

Szczegóły naboru:


Stanowisko - ds. przygotowania i realizacji inwestycji


Wymiar etatu - 1,00 (pełny)


Wydział - Inwestycji i Zarządzania Pasem Drogowym


Zakres obowiązków:


1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niewymagających stosowania ustawy z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych


2) prowadzenie rejestrów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,


3) przygotowywanie umów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;


4) kompleksowy nadzór nad realizacją inwestycji drogowych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych,


5) koordynacja robót w pasach drogowych dróg powiatowych;


6) udział w komisji odbioru zadań inwestycyjnych;


7) koordynowanie oraz rozliczenie uzyskanych dofinansowań, dotacji, pomocy finansowych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;


8) przygotowanie wniosków o uzyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji, 


9) przygotowywanie materiałów (wniosków) niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanych w organach archititektoniczno – budowlanych,


10) redagowanie pism,


11) przygotowanie dokumentów do archiwizacji zgodnie z przyjętymi zasadami w jednostce,


12) realizacja innych zadań i poleceń zleconych przez przełożonych.


Warunki pracy:


1.       Praca na stanowisku biurowym w siedzibie urzędu przy ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew w godzinach 07:00-15:00,


2.       Praca wymaga obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner,


3.       Praca wymaga (sporadycznie) wyjazdów poza urząd na terenie powiatu otwockiego oraz poza teren powiatu otwockiego - Warszawa


Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest parterowy, nie posiada szerokich drzwi oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


Wymagania niezbędne:


Wykształcenie - wyższe I stopnia


Staż pracy -
Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z procesami prowadzenia inwestycji po stronie Zamawiającego,


Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie uzyskiwania oraz rozliczania dotacji/ dofinansowań


Znajomość aktów prawnych -
1.       Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 )


2.       Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)


3.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)


4.       Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r poz. 1605 z późn. zm.)


5.        Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.)


Umiejętności -
1.      biegła znajomość pakietu Office


2.      umiejętność obsługi sprzętu biurowego


3.      umiejętność dobrej organizacji pracy


4.      umiejętność pracy w zespole


5.      umiejętność pracy pod presją czasu


6.      umiejętność korzystania z platformy e-zamówienia


SZCZEGÓŁY oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie tutaj: Ogłoszenie_Zarząd Dróg Powiatowych.pdf