Zakończenie VI kadencji Rady Powiatu Otwockiego

Data: 26.04.2024 r., godz. 14.00    442
VI kadencja Rady Powiatu Otwockiego przechodzi do historii. Dlatego w czwartek, 25 kwietnia, w PMDK Otwock odbyła się LXXIV sesja Rady Powiatu Otwockiego – sesja kończąca i podsumowująca pracę Rady i Zarządu Powiatu Otwockiego w latach 2018-2024.

Grażyna Kilbach - Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego wraz z Krzysztofem Szczegielniakiem - Starostą Otwockim przywitała przybyłych Gości. Uroczyste obrady rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po powitaniu przedstawicieli lokalnych samorządów, służb, dyrektorów jednostek oraz dyrektorów i kierowników Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz księdza dziekana, Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego i Starosta Otwocki zaprezentowali osiągnięcia i działania podjęte w mijającej VI kadencji.


Po prezentacji przyszedł czas na podziękowania:
- wszystkim radnym VI kadencji Rady Powiatu Otwockiego za ich pracę i działania na rzecz powiatu Otwockiego,
- służbom Powiatu Otwockiego, dyrektorom jednostek powiatowych oraz dyrektorom i kierownikom Starostwa Powiatowego w Otwocku, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z medalami.
- prezydentowi, burmistrzom, wójtom i przewodniczącym rad miejskich i rad gmin.   


Uhonorowana została również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku – Danuta Wolska-Rzewuska, która po przeszło 23 latach piastowania funkcji dyrektora przeszła na zasłużoną emeryturę. Specjalne podziękowania na ręce Sekretarza Powiatu Otwockiego Andrzeja Soleckiego otrzymali też pracownicy Starostwa Powiatowego w Otwocku, którzy codziennie są „na pierwszej linii” i profesjonalnie oraz z wielkim zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki.   


Słowem – ostatnia sesja była podniosła i wzruszająca. Tym, którzy w kolejnej kadencji nie będą już z nami zawodowo, życzymy wielu sukcesów i nieustającego rozwoju. Czekamy na nowe wyzwania i wierzymy, że przyniosą one również wiele dobrego!