Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"

Data: 09.05.2024 r., godz. 18.00    302
Rola Domów Pomocy Społecznej jest nie do przecenienia. Placówki te świadczą usługi opiekuńcze, wspomagające, a często również edukacyjne tym, którzy z racji swojego wieku, choroby czy niepełnosprawności wymagają całodobowej opieki.

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje kilka DPSów. Jednym z nim jest Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”, położony na terenie Otwocka. Dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie w wysokości 9 350 000,00 zł) etap budowy i modernizacja wszedł w fazę końcową.   


W czwartek 9 maja, na terenie ośrodka, nowo wybrany Starosta Otwocki - Tomasz Laskus razem z poseł do Parlamentu Europejskiego Beatą Szydło spotkał się z podopiecznymi domu oraz Dyrektor placówki - Ingą de Abgaro Zachariasiewicz. W spotkaniu uczestniczyli: kandydaci do Europarlamentu - Małgorzata Gosiewska i Tobiasz Bocheński, posłowie na Sejm RP Anita Czerwińska i Rafał Bochenek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Otwockiego - Mateusz Rojek, samorządowcy z terenu powiatu, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Małgorzata Woźnicka, główny wykonawca - Jerzy Stocki.


Cieszymy się, że dzięki tej inwestycji wzrośnie jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Pensjonariusze zyskają zupełnie nowe warunki, które zdecydowanie poprawią ich poziom życia w placówce. DPS będzie dysponował nowymi zmodernizowanymi łazienkami, gabinetem medycznym czy izolatkami. W budynku będzie znajdowała się kaplica i świetlica, a także pomieszczenia do terapii i rehabilitacji.
Z niecierpliwością czekamy na końcówkę wakacji, kiedy to zaplanowane jest oddanie budynku do użytku oraz przeprowadzka lokatorów placówki.