Webinarium edukacyjne "Prawo karne dla młodzieży"

Data: 13.05.2024 r., godz. 09.30    154
Fundacja Experto Pro Bono informuje, że w ramach zaangażowania w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizuje drugie zdalne webinarium edukacyjne pn. "Prawo karne dla młodzieży".
Podczas webinarium skupimy się na kluczowych zagadnieniach, w tym na podstawach prawa karnego, prawach przysługujących podejrzanemu/oskarżonemu, różnicach zachodzących miedzy systemem prawa karnego dla nieletnich i dorosłych, typowych konsekwencjach prawnych w stosunku do nieletnich w związku z naruszeniem prawa karnego, a także na zagadnieniach związanych z prawnymi konsekwencjami posiadania, używania i rozpowszechniania narkotyków, przemocą w relacjach rówieśniczych i przemocą domową, cyberprzestępczością i odpowiedzialnością w Internecie.

Spotkanie jest adresowane do szerokiej grupy odbiorców, w tym młodzieży, ich opiekunów, pracowników instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Link do udziału w webinarium: http://webinarium.fundacjaepb.pl


Wydarzenie to odbędzie się dnia 16 maja 2024 roku, w godzinach od 9:00 do 11:00.