Poszukiwany specjalista w Liceum nr I

Data: 13.05.2024 r., godz. 12.40    275
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku poszukuje specjalisty do prowadzenia sekretariatu, obsługi interesantów, prowadzenia spraw kadrowych. Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 15.00.
Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie o naborze

Miejsce i termin składania dokumentów: Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) z dopiskiem Specjalista – od dnia 13.05.2024 r. do dnia 24.05.2024 r do godz. 15:00 w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego Nr I ul. Filipowicza 9 05-400 Otwock osobiście lub drogą pocztową na adres LO. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.