Obchody Dnia Strażaka

Data: 16.05.2024 r., godz. 15.00    290
4 maja swoje święto obchodzili Strażacy, a w czwartek 16 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku przedstawiciele samorządu oraz instytucji spotkali się, aby szczególnie docenić tych, którzy swoją służbą czynią dobro na rzecz całych społeczności.

Wasze poświęcenie nie pozostaje niezauważone. Wszystkie akty heroizmu, ofiarności i solidarności, które codziennie przejawiacie, są dla nas inspiracją i źródłem dumy.


Jak co roku kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Strażaka było wręczenie odznaczeń i awansów, których dokonał st. bryg. mgr inż. Maciej Bieńczyk - Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.   Oprócz odznaczeń przedstawiciele miast i gmin z terenu powiatu nagrodzili wyróżniających się funkcjonariuszy. Nagrodę w imieniu Zarządu Powiatu Otwockiego trzem wyróżniającym się strażakom wręczył Tomasz Laskus - Starosta Otwocki.  


Dodatkowo, Komendantowi Powiatowej PSP bryg. Michałowi Gigole, przekazał zakupione przez Powiat Otwocki haftowane emblematy dla wszystkich funkcjonariuszy. Wierzymy, że "naszywkę" tę będziecie nosić z dumą, tak samo jak pełnicie swoje obowiązki.  


Podczas uroczystości, decyzją Komendanta Głównego PSP, oficjalnie włączono OSP Łukówiec do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. System ten od lat spełnia swoją rolę, dlatego cieszymy się i gratulujemy Strażakom z Łukówca, którzy od 1 maja zostali do niego włączeni.


Na zakończenie uroczystości Goście udali się na teren Komendy, gdzie włodarze zasadzili sadzonkę dębu, ofiarowaną przez Gminę Celestynów, na pamiątkę tegorocznych obchodów Dnia Strażaka.  


Wszystkim Strażakom raz jeszcze życzymy zdrowia, siły i determinacji w kontynuowaniu Waszej misji. Dziękujemy, że jesteście z nami, gotowi do działania w każdej chwili!