Podejrzewasz koronawirusa? Co dalej robić?

Data: 20.10.2020 r., godz. 11.00    1773
Prezentujemy Państwu kroki, które należy podjąć, gdy podejrzewają Państwo u siebie zakażenie koronawirusem. Co zrobić? Gdzie się udać? Wyjaśniamy w artykule.
Zakażenie koronawirusem zwykle objawia się wystąpieniem:
  • wysokiej gorączki,
  • duszności,
  • kaszlu,
  • kłopotów z oddychaniem.

Rzadziej pojawiają się takie objawy, jak:
  • trata węchu i smaku,
  • bóle mięśni i głowy, biegunka,
  • wysypka.

Jeśli mają Państwo takie objawy, najpierw należy skontaktować się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Numery telefonów na teleporadę dostępne są tutaj . Lekarz może zlecić test na koronawirusa. Jeżeli lekarz POZ skieruje na test, należy zawiadomić pracodawcę. Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik otrzymuje się zwolnienie lekarskie.

Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym Policji, służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla lekarza POZ w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla Państwa na Internetowym Koncie Pacjenta.

Lekarz POZ poinformuje o wyniku badania. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, należy skontaktować się z przychodnią, w której zlecono badanie.

Lekarz POZ zadecyduje, czy dana osoba powinna dochodzić do zdrowia w domu, czy też jej stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostanie skierowana do szpitala. W przypadku, gdy nie ma warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować do izolatorium.

Jeżeli lekarz skierował Państwa do odbywania izolacji w warunkach domowych, to przekaże tę informację systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli są Państwo osobą pracującą, to powinni otrzymać również zwolnienie lekarskie.

Po pojawieniu się tej informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę:

  1. zostaną Panstwo poproszeni o sporządzenie listy osób, z którymi ostatnio się kontaktowali – Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie dochodzenie epidemiologiczne,
  2. mogą być Państwo poproszeni o odpowiedzi na inne ważne w dochodzeniu pytania.
Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad związanych z odbywaniem izolacji i zadbaniu, aby przestrzegały ich osoby, które z Państwem mieszkają i są skierowane do izolacji (w przypadku wyniku dodatniego) lub kwarantanny (w przypadku bliskiego kontaktu z osobą dodatnią).

Jeśli stan jest poważny, występują np. problemy z oddychaniem, należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999.