Szkolenie online dla organizacji pozarządowych

Data: 18.02.2021 r., godz. 12.15    1624
Powiat Otwocki oraz Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz aktywnych mieszkańców powiatu otwockiego do uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym wypełniania ofert na realizację zadań publicznych. Spotkanie odbędzie się 24 lutego br. o godz. 11.00.
Podczas szkolenia ekspert Zbyszek Wejcman (doradca, animator i szkoleniowiec specjalizujący się w problematyce współpracy międzysektorowej i standaryzacji usług, działań lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych, animacji i przedsiębiorczości społecznej), wyjaśni między innymi: jakie warunki organizacja musi spełniać, by móc przystąpić do Otwartego Konkursu Ofert, a także jakie informacje trzeba przygotować do prawidłowego wypełnienia oferty.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w dniu 24 lutego br. w godz. 11.00 – 13.30. Do obsługi potrzebny jest tylko komputer z dostępem do internetu lub opcjonalnie telefon.

Zgłoszenia organizacji przyjmowane są do wtorku 23 lutego do godziny 15.00 na adres: promocja@powiat-otwocki.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Kultury i Promocji pod numerem telefonu: (22) 788 15 34 wew. 387.

Link do szkolenia otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia z adresem e-mail na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Uwaga! Warunkiem odbycia się szkolenia jest uczestnictwo minimum 5 organizacji.