Kondolencje

Data: 14.04.2021 r., godz. 15.00    252
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składamy Pani Krystynie Gołębiowskiej-Cyrze Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku.