Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Data: 26.07.2021 r., godz. 08.30    377
Starostwo Powiatowe w Otwocku ogłosiło nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. Dołącz do naszego zespołu!.
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Kandydat powinien posiadać m.in.:
 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe  o kierunkach budowlanym, architektonicznych lub administracyjnych;
 • minimum 3 lata stażu pracy;
 • znajomość aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Ustawa Prawo Budowlane, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, Ustawa o opłacie skarbowej, Akty wykonawcze do ww. ustaw;
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • sprawowanie funkcji organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikającej w przepisów ustawy - Prawo budowlane przez nadzór i kontrole nad przestrzeganiem tych przepisów;
 • udzielenie pozwoleń na budowę;
 • udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • przyjmowania zgłoszeń: o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych, o rozbiórce obiektu;
 • zatwierdzania projektu budowlanego oraz projektów zamiennych;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali.


Nabór trwa do dnia 01 sierpnia 2021 roku.

Treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko