Komunikat Wydziału Komunikacji i Transportu

Data: 29.07.2021 r., godz. 00.00    404
Wydłużenie terminu na zgłoszenie nabycia/ zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP oraz sprowadzonego z państwa członkowskiego UE
Informujemy, iż pojazdy zakupione z polskimi tablicami lub sprowadzone z państw UE, od dnia 1 lipca 2021 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii z powodu COVID-19, podlegają odpowiednio zgłoszeniu nabycia, zbycia lub rejestracji w ciągu 60 dni od dnia dokonania transakcji lub sprowadzenia (art. 31ia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz. U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.).

Jednocześnie przypominamy właścicielom pojazdów, że w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązywał 180 dniowy termin na dopełnienie obowiązku ustawowego. Pojazdy zakupione, sprzedane lub sprowadzone w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. obejmuje zawarty w ustawie Prawo o ruchu drogowym, 30 dniowy termin zawiadomienia.