Jaki program współpracy Powiatu Otwockiego z NGO na 2022 rok?

Data: 19.08.2021 r., godz. 12.20    968
Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem projektu rocznego „Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na ankiecie konsultacyjnej do projektu "Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022". Wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczników zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej, która pomoże nam określić formę i kierunki współpracy.Na podstawie przesłanych ankiet przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przygotowany zostanie projekt Programu Współpracy Powiatu Otwockiego z NGO na 2022 rok.

ANKIETA DO POBRANIA

Prawidłowo wypełnioną ankietę należy wysłać na adres:
kultura@powiat-otwocki.pl
lub dostarczyć w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock do dnia 6 września 2021 r.


Zapraszamy do współpracy!