Hiszpańscy nauczyciele z wizytą w "Ekonomiku"

Data: 07.10.2021 r., godz. 15.30    1427
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku trwa realizacja projektu pn."Nauczyciele przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W minionym tygodniu, w ramach projektu placówkę odwiedziła delegacja nauczycieli ze szkoły baskijskiej z Portugalete, dyskryt Bilbao.
Projekt „Nauczyciele przyszłości” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” trwa od jesieni 2019 roku do wiosny 2022 roku.

W jego ramach, w minione wakacje dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku różnych specjalności wzięło udział w szkoleniach zagranicznych: językowych, metodycznych czy językowo-metodycznych na Malcie, Cyprze, Sycylii i w Hiszpanii. Składają się na niego trzy typy mobilności: udział w zorganizowanych kursach poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole zagranicznej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji.

W dniu 1 października „Ekonomik” odwiedziła grupa nauczycieli z dwujęzycznej szkoły baskijskiej z Portugalete, dyskryt Bilbao. Szkoła w Portugalete jest placówką oświatową, która liczy 500 uczniów w wieku od 12-18 roku, a nauczanie jest tam prowadzone w języku hiszpańskim i baskijskim.

W spotkaniu z hiszpańską delegacją uczestniczyli przedstawiciele Zespołu szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku z dyrektor Apolonią Żołądek na czele oraz Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak i Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska-Smółka. Spotkanie to było doskonalą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami. Zagraniczni nauczyciele byli mile zaskoczeni poziomem nauczania w ZSEG w Otwocku. 

Hiszpańska delegacja podczas swojego kilkudniowego pobytu w Polsce odwiedziła zakątki naszego powiatu, a także Warszawę i Kraków.