VIII Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego

Data: 13.10.2021 r., godz. 14.00    1159
Już 21 października przedsiębiorcy, samorządowcy, a także osoby, którym bliski jest rozwój gospodarczy naszego regionu spotkają się podczas VIII Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego.
Rozwój gospodarczy jako proces pozytywnych zmian w działalności wytwórczej i redystrybucji dóbr i usług, ma realny wpływ na kształt naszego regionu. Przedsiębiorcy, którzy są jego motorem, po-przez swoje działania zwiększają standard życia społeczeństwa, produkcję, a także bezpieczeństwo publiczne. Mając na uwadze, jak ważna jest współpraca samorządu i sektora prywatnego, powstała inicjatywa Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego. 

Chcąc dalej wspierać lokalny biznes, Powiat Otwocki zaprasza do udziału w ósmej edycji Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, które odbędzie się w czwartek, 21 października. Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia są: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Z-Hotel Business & Spa z siedzibą w Otwocku.

Czas pandemii dla wielu usługodawców, producentów czy inwestorów przyniósł niespotykane dotychczas wyzwania, z którymi niektórzy borykają się do dziś. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom zdecydowano, że w tym roku główną tematyką Forum będą korzystne rozwiązania dla osób prowadzących biznes wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Zaproszeni do udziału w wydarzeniu prelegenci omówią także formy wsparcia dla nowych inwestycji, a także zakres współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać na adres promocja@powiat-otwocki.pl do dnia 18 października 2021 roku.