Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Data: 14.10.2021 r., godz. 15.10    324
12 października w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył Starosta Otwocki. Jednym z wiodących tematów było omówienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie otwockim.
We wtorkowym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, oprócz stałych jej członków udział wzięli również przedstawiciele jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, a także Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada.

Spotkanie otworzył Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak omawiając proponowany porządek obrad Komisji. Następnie głos zabrała dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Otwocku Agata Wolska, która przedstawiła statystyki zachorowań na COVID-19 w roku 2020 oraz liczbę zachorowań do dnia 12 października 2021 roku. Przedstawione liczby mówią, że w powiecie otwockim liczba zachorowań we wrześniu i październiku br. wzrosła. Uczestnicy Komisji zapoznali się także ze statystykami dot. szczepień na terenie naszego powiatu, a także omówili sytuację zachorowań w szkołach.

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Król przybliżył aktualną strukturę etatową w otwockiej komendzie, a także omówił potencjał służbowy i strukturę jednostek operacyjnych powiatu w tym jednostki OSP. Komendant przedstawił także główne zagrożenia w powiecie i ich statystyki za rok bieżący. Nawiązał do zadań izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego (IZRM), jakie obecnie realizowane są przez zastępy funkcjonariuszy PSP przy współpracy z przeszkolonymi druhami z OSP z KSRG, a dotyczących interwencji związanych z SARS-COV-2. Komendant Król omówił także pozostałą bieżącą działalność jednostki, a także wskazał priorytety działań w 2022 roku.

Kolejną osobą, która zabrała głos był zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Jędrzej Bełz, który przedstawił aktualną sytuację na terenie powiatu otwockiego. Wśród głównych problemów wymienił ciągle rosnącą liczbę kierowców będących pod wpływem alkoholu oraz środków psychotropowych. Omówił statystyki wykroczeń w latach 2020 – 2021 oraz przedstawił statystyki udzielenia pouczeń, wystawionych mandatów karnych, a także sporządzonych notatek do wniosków o Ukaranie. Zinterpretował również zaangażowanie sił i środków policji przy zabezpieczeniu imprez masowych, protestów oraz zgromadzeń.
Głos zabrała także Prokurator Rejonowy w Otwocku Lidia Kaźmierczyk, która potwierdziła ogromny udział nietrzeźwych kierowców oraz przedstawiła stanowcze stanowisko, że prokuratura rejonowa w Otwocku ma „zero tolerancji” dla pijanych kierowców i osób prowadzących pojazdy pod wpływem środków psychotropowych.

Aktualną sytuację w Powiatowym Centrum Zdrowia omówiła pielęgniarka epidemiologiczna Agnieszka Burbicka. Przedstawiła ona statystyki osób, które trafiają do PCZ z podejrzeniami zachorowania na COVID–19 oraz jakie działania są w tym kierunku podejmowane.

Aktualną sytuację w szkołach na terenie powiatu otwockiego omówiła dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska – Smółka. Z kolei Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka przedstawiła aktualną sytuację w DPS-ach, poradniach, a także omówiła problem prostytucji przy drogach na terenie naszego powiatu. Do sprawy odniósł się przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji oraz Starosta.

Pod nieobecność przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku informacje związaną z przypadkami występowania wścieklizny na terenie naszego powiatu przedstawił kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Smolak.

Na zakończenie Starosta poruszył kwestię pojazdów poruszających się po terenie powiatu otwockiego, które pozbawione są tablic rejestracyjnych, a także zaapelował do przedstawiciela KP Policji o zwiększenie patroli policji na skrzyżowaniach miasta Otwocka, w których kierowcy notorycznie nie stosują się do przepisów ruchu drogowego.