XVIII Powiatowy Konkurs Krasomówczy

Data: 25.10.2021 r., godz. 13.30    1321
Powiat Otwocki i Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli zapraszają uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (klasy IV-VIII) do udziału w Powiatowym Konkursie Krasomówczym „Poznajemy swoją małą ojczyznę”.
Rozbudzenie w młodzieży potrzeby sprawnego i prawidłowego wysławiania się, a także poszerzenie przez najmłodszych wiedzy na temat regionu powiatu otwockiego pod kątem historycznym i kulturowym (m.in. zwyczaje, obrzędy i zabytki) to jedne z głównych celów Konkursu.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • szkoła podstawowa (klasy IV- VI);
  • szkoła podstawowa (klasy VII- VIII).

Do pobrania: