"Serce dla Ukrainy"

Data: 09.05.2022 r., godz. 16.00    1681
Tak brzmi nazwa tegorocznego Powiatowego Konkursu Plastycznego, skierowanego do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu otwockiego.
Myślami, ale przede wszystkim sercem jesteśmy z naszymi wschodnimi sąsiadami, w których kraju toczy się wojna. Chcąc nawiązać przyjacielskie relacje pomiędzy dziećmi z Polski i Ukrainy, a także propagować wśród dzieci i młodzieży z naszego regionu okazywanie pomocy i solidarności uciekającym przed wojną Ukraińcom, Powiat Otwocki ogłosił konkurs plastyczny pod nazwą ”SERCE DLA UKRAINY”.

Powiatowy Konkurs Plastyczny zakłada przygotowanie plakatu promującego okazywanie pomocy i solidarności obywatelom Ukrainy. Praca płaska o maksymalnym rozmiarze A2 może zostać wykonana dowolną techniką np.: kolaż płaski, malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, fotografia artystyczna, wyklejanka. Uczestnik do Konkursu może zgłosić tylko jedną, wykonaną indywidualnie pracę. 

Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach:
• przedszkolaki,
• uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
• uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych,
• uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Nagrody dla najlepszych
W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach.

Miejsce i termin nadsyłania prac

Wykonaną pracę należy w widocznym miejscu podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika, następnie sfotografować lub zeskanować i przesłać na adres: kultura@powiat-otwocki.pl do 13 maja 2022 roku.

Szczegóły dostępne są w Regulaminie Konkursu. Informacji udzielają także pracownicy Biura Kultury i Promocji Powiatu Otwockiego, e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl

Do pobrania: