Już wkrótce Dni Puszczy

Data: 02.05.2022 r., godz. 09.05    608
Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka zaprasza do udziału w cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Dni Puszczy”, które w miesiącu maju będą się odbywały na terenie powiatu garwolińskiego i otwockiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje m.in. Starosta Otwocki.
Na cykl składają się następujące wydarzenia:
  • 7 maja 2022 r., Huta Garwolińska - Ścieżka edukacyjna, „Przyroda Lasów Garwolińsko-Otwockich”,
  • 14 maja 2022 r., Celestynów - Centrum Edukacji Leśnej, „Turystyka w Lasach Garwolińsko-Otwockich”,
  • 21 maja 2022 r., Karczew - Baza edukacyjna Torfy, „Ochrona przyrody w Lasach Garwolińsko-Otwockich”,
  • 29 maja 2022 r., Wilga - Park Rekreacyjno-Biznesowy Las Woda, „Jak pogodzić wszystkie funkcje lasu”.

Prelegentami będą przyrodnicy (naukowcy, leśnicy, osoby związane z ochroną przyrody, przyrodnicy-amatorzy, krajoznawcy, przewodnicy turystyczni, propagatorzy wiedzy
o przyrodzie, ekolodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków powiatu otwockiego.

Do pobrania: Program Dni Puszczy