Uchwały XLIX sesji Rady Powiatu Otwockiego

Data: 17.06.2022 r., godz. 13.20    958
We wtorek, 14 czerwca br. odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Otwockiego. Podczas sesji, którą prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska, radni podjęli 9 uchwał.
Podczas XLIX sesji Rady Powiatu Otwockiego w dniu 14 czerwca 2022 r., radni podjęli następujące uchwały Nr:

  1. 323/XLIX/22 - w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm.;
  2. 324/XLIX/22 - w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm.;
  3. 325/XLIX/22 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030 oraz wprowadzenia systemu zarządzania strategią rozwoju powiatu otwockiego;
  4. 326/XLIX/22 - w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe";
  5. 327/XLIX/22 - w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe;
  6. 328/XLIX/22 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich;
  7. 329/XLIX/22 - w sprawie zmian w Uchwale Nr 319/XLVIII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego;
  8. 330/XLIX/22 - w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim;
  9. 331/XLIX/22 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Sesję Rady Powiatu prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Olszewska