BOM – głosuj na Rewitalizację Bramy Zachodniej!

Data: 17.06.2022 r., godz. 14.00    1119
Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza został zgłoszony projekt zakładający rewitalizację budynku "Bramy Zachodniej" szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku. Głosowanie trwa do 30 czerwca!
BOM to wydzielona część budżetu Województwa Mazowieckiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku wśród projektów podregionalnych, pod pozycją nr 255, znalazł się projekt obywatelski pn.: Rewitalizacja budynku "Bramy Zachodniej" szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku. Głosowanie w plebiscycie na najlepsze projekty, które zostaną sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza trwa 3 minuty, które mogą wiele zmienić! Zagłosuj już dziś na projekt ponadregionalny nr 255.

Brama Zachodnia – miejsce spotkań
Celem projektu obywatelskiego jest rewitalizacja zabytku, zapewnienie pełnej dostępności obiektu dla mieszkańców oraz prezentacja historii lokalnego uzdrowiska. Unikalna i przepiękna architektonicznie Brama Zachodnia będzie idealnym miejscem do otwarcia mikro-centrum kultury, gdzie każdy z odwiedzających znajdzie miejsce relaksu i pozna absolutnie wyjątkową legendę liczącego ponad sto lat otwockiego sanatorium. Rewitalizacja Bramy Zachodniej, pozwoli uchronić zespół przed zniszczeniem i zapewnić utrzymanie obiektu dzięki nadaniu mu nowych funkcji.

Historia Zespołu Bramnego przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku

Zespół bramny składający się z budynków stróża i odźwiernego oraz kutej dwuskrzydłowej bramy zaprojektowany został przez inż. Mieczysława Kozłowskiego absolwenta Ecole de Beaux Arts w Paryżu. Utworzony był jako reprezentacyjne otwarcie widoku na malowniczo położony na wzgórzu wydmowym zespól budynków sanatoryjnych, mających służyć leczeniu mieszkańców stolicy nowo-czesnego odrodzonego państwa. Zespół powstał wraz z pawilonem głównym w 1928 roku jako elegancki wjazd do modnego wówczas modernistycznego „miasteczka dla chorych” pozwalającego - przy utrzymaniu izolacji - zachować komfort psychiczny pacjentów. Kompleks sanatoryjny należał wtedy do największych i najbardziej luksusowych zespołów uzdrowiskowych w tej części Europy. Sama brama i kordegardy, najbardziej okazały tego typu obiekt w skali kraju, posiadają wysokie walory artystyczne, krajobrazowe (kadr na Sanatorium) i historyczne (znaczenie dla metropolii). Planowana rewitalizacja całego zespołu pozwoli uchronić obiekt przed zniszczeniem.

W 1928 roku z inicjatywy zarządu Sanatorium m.st. Warszawy, w którego skład wchodzili Zygmunt Słonimski, Piotr Drzewiecki i dr Bogucki, wzniesiono w Otwocku zabudowania kolonii sanatoryjnej, w tym przedmiotowy zespół bramny. Odgrodzenie terenu miało zapewnić izolację i spełnić wymogi higieniczne leczenia pacjentów cierpiących na gruźlicę. Do eleganckiego, ale jednak o charakterze zamkniętym zakładu, prowadzić miała reprezentacyjna brama pozwalającą na monitoring wejść i wyjść na teren sanatorium. Kontrola dostępu chronić miała przez rozprzestrzenianiem się epidemii. Cały otwocki kompleks sanatorium utworzony został jako „miasto dla chorych” i spełniał nowoczesne wówczas trendy pozwalające leczyć pacjentów w wydzielonej i kontrolowanej przestrzeni, ale pozwalającej na opuszczanie budynków w celu spacerów i rekreacji. Ośrodek wyposażony był w gabinet rentgenowski, dużą salę operacyjną i pracownię analityczną. Synagoga, biblioteka, rozległy teren spacerowy z alejkami z placem sportowym do gry w krykieta – wszystkie te elementy wpisywały się w postulaty higieniczne i medyczne wyznaczając nowe na ziemiach polskich standardy po-bytu chorych cierpiących z powodu choroby zakaźnej. Prowadzona była nawet pionierska terapia zajęciowa połączona z pierwszymi próbami rehabilitacji.

Ochrona zabytków
Zespół bramny ma znaczenie historyczne i unikalną wartość artystyczną. Niestety nie był remonto-wany od przynajmniej 30 lat i obecnie pozostaje w bardzo złym stanie technicznym. W 70% jest wyłączony z użytkowania, mocno narażony na dewastację i zniszczenia biologiczne. Jako obiekt pozostający w gestii szpitala nie może zostać zrewitalizowany ze środków przeznaczonych na działalność leczniczą. Szansą na uratowanie Bramy Zachodniej jest wygrana w plebiscycie i uzyskanie dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

„Bardzo proszę o głos wszystkich mieszkańców. Uważam, że projekt 255 zasługuje na poparcie, gdyż łączy w sobie kilka elementów: inicjatywę mieszkańców, rewitalizację unikalnego zabytku oraz szanse na opowiedzenie sanatoryjnej historii Otwocka i stworzenie nowego miejsca spotkań na mapie Mazowsza. Zapraszamy do głosowania na podregionalny projekt nr 255 Rewitalizacja budynku "Bramy Zachodniej" przy ul. Reymonta w Otwocku– mówi Anna Kamińska, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. 

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy pozostanie administratorem budynku, ale już zdecydowało o udostępnieniu obiektu pod projekt obywatelski. Wnioskodawcą jest Zbigniew Szczepaniak b. Prezydent Otwocka. W przypadku uzyskania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego za realizację projektu inwestycyjnego odpowiadać będzie Dział Techniczny szpitala, a po zakończeniu generalnego remontu i po odrestaurowaniu elementów zabytkowych budynek Bramy Zachodniej dostępny będzie dla mieszkańców. 

Korzyści dla mieszkańców Otwocka i Mazowsza
Otwock stał się już w XIX wieku miejscem letniego wypoczynku warszawskich elit. Zarówno polskie i żydowskie wille, najczęściej modernistyczne lub w stylu „świdermajer” były odwiedzane przez przedsiębiorców, artystów, ale także rekonwalescentów. Tutejszy sosnowy mikroklimat sprzyjał leczeniu chorób układu oddechowego, w tym gruźlicy. To piękna i unikalna tradycja Otwocka, którą warto przypominać nie tylko dzisiejszym mieszkańcom miasta, ale także weekendowym turystom z Warszawy, którzy poszukują lokalnych atrakcji oraz ciekawych miejsc na wycieczki rowerowe. Jeśli powstanie tu malutka kawiarnia i historyczna wystawa, wiele osób z pewnością uzna to miejsce za świetny przystanek, warty znalezienia chwili na relaks czy spotkanie z przyjaciółmi. 

Głosowanie BOM tylko do końca czerwca!
Druga już edycja plebiscytu na najlepsze na Mazowszu projekty obywatelskie trwa do końca czerwca. Do 30 czerwca br. każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać swój głos w kilku prostych krokach nie zajmujących dłużej niż 5 minut. Każdy głos na projekt Podregionalny nr 255 się liczy! Aby oddać głos należy wejść na stronę https://bom.mazovia.pl/glosowanie  i wybrać żółty przycisk "Rozpocznij głosowanie".

Więcej informacji

Anna Kamińska, Z-ca Dyrektora, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 600 400 847
Zbigniew Szczepaniak, b. Prezydent Otwocka, tel. 603 117 784

Więcej o Budżecie Obywatelskim Mazowsza na bom.mazovia.pl