Wieczornica Poetycka

Data: 04.07.2022 r., godz. 00.00    803
W sobotę, 25 czerwca br. w Centrum Kultury i Sportu w Karczewie odbyła się Wieczornica Poetycka, podczas której wręczone zostały nagrody Laureatom XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka. Powiat Otwocki był jednym ze współorganizatorów Konkursu.
Do tegorocznego Konkursu wpłynęło 235 zestawów wierszy, jednak do oceny konkursowej dopuszczonych zostało 211. Pozostałe z przyczyn regulaminowych zostały odrzucone. Jury pod przewodnictwem Eligiusza Dymowskiego, po dokładnej analizie nadesłanych prac, zwracając szczególną uwagę na warsztat, prezentowaną poetykę oraz bogactwo językowe, przyznało nagrody i wyróżnienia.

Nagroda główna w wysokości 3 000,00 zł, której fundatorem był Powiat Otwocki została przyznana Pani Kamili Szmigiel z Działoszyna. Druga nagroda w wysokości 2 000,00 zł trafiła do Pani Katarzyny Kadyjewskiej z Rzeszowa, trzecia zaś w wysokości 1 500,00 zł do Pani Magdaleny Cybulskiej z Łodzi. Nagrodę Organizatora czyli Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, w wysokości 800,00 zł otrzymała Pani Cecylia Suszka z Koniakowa, a Nagrodę Parafii w Karczewie w wysokości 500,00 zł Pani Ewa Jowik z Łaz. Wyróżnienia otrzymało 4 uczestników.

W uroczystym wręczaniu nagród, które odbyło się 25 czerwca br. w Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, udział wzięli m.in.: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna |Olszewska, Członek Zarządu Powiatu Kinga Błaszczyk, przedstawiciele władz Gminy Karczew oraz dyrekcja i pracownicy CKiS w Karczewie.

Wartości literackie utworów konkursowych oraz żywe zainteresowanie konkursem potwierdza jego rangę na mapie kulturalnej kraju. Kolejna edycja już za rok!