Ruszył konkurs dla najlepszych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych powiatu otwockiego!

Data: 26.09.2022 r., godz. 10.00    1627
Powiat Otwocki, WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Klub Nowej Gospodarki zapraszają wszystkich przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie "Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.
Sukcesy regionalne, ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe. Praca dla dziesiątek tysięcy mieszkańców powiatu. Niezastąpiony wkład w innowacje. Rozwój ekonomii społecznej. To niewątpliwe sukcesy przedsiębiorców, a także organizacji trzeciego sektora działających na terenie powiatu otwockiego.

Samorząd Powiatu Otwockiego, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Klub Nowej Gospodarki kolejny już raz chcą ich wyróżnić. Dlatego rozpoczynamy konkurs o nagrodę Starosty Otwockiego – „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz Nagrodę Rektora WSGE „Innowator Biznesu” dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Spośród nominowanych Kapituła Konkursowa wyłoni laureatów, którzy otrzymają wyróżnienia.

Powiat otwocki jest regionem z dużym potencjałem gospodarczym. Obserwowaliśmy to podczas wcześniejszych edycji projektu, podczas którego prezentowano przykłady najlepszych przedsiębiorców. Ważną rolę w regionie pełnią również NGOsy, które działają prospołecznie, prowadząc wiele ważnych inicjatyw.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 9 października br. Następnie Kapituła Konkursowa wyłoni laureatów.
Wyróżnienia zostaną przyznane w takich kategoriach, jak: Pracodawca Roku, Filantrop Roku, Firma Roku, Innowator Roku, Bizneswoman, Biznes Rodzinny, Aktywny NGO.

Wszystkich lokalnych przedsiębiorców zachęcamy do składania zgłoszeń do konkursu. Może je wysyłać:
• za pośrednictwem poczty e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl.

Spośród nominowanych Kapituła Konkursowa wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrodę Starosty Otwockiego – „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz Nagrodę Rektora WSGE „Innowator Biznesu” dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.

Warunki i tryb postępowania konkursowego określają: Regulamin przyznawania nagrody „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz Regulamin Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 22 788 15 34, wew. 369.

Wnioski do konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych do dnia 30 września 2022 r.

(EDIT: Przyjmowanie zgłoszeń wydłużyliśmy do 9 października)