Symbole Powiatu

Liczba odwiedzających: 21316
Herb Powiatu Otwockiego   logo_herb_www.jpg (116 KB)
Przedstawia: na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym czerwonym – połuorła białego (srebrnego), w polu lewym złotym - smoka skrzydlatego zielonego, z czerwonym językiem wyskakującego z czary zielonej. Symbolikę herbu należy odczytywać następująco: w polu prawym – figura połuorła mazowieckiego, która jest elementem nawiązującym do historii ziem powiatu, wchodzących w przyszłości w skład księstwa mazowieckiego. W lewym polu połączono skrzydlatego smoka – herb księstwa warszawsko-czerskiego (w którego skład w przyszłości wchodziło terytorium dzisiejszego powiatu) z godłem stolicy powiatu.

Herb Powiatu Otwockiego stanowi własność Powiatu i podlega ochronie prawnej. Prawo używania herbu Powiatu Otwockiego mają organy Powiatu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego.

Dopuszcza się możliwość używania herbu Powiatu Otwockiego przez inne organy administracji publicznej, organizacje i podmiotu, za zgodą Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Do pobrania:Logo (znak graficzny) Powiatu Otwockiego              
Do pobrania:
Logo (znak graficzny) Powiatu Otwockiego format .PDF
Logo (znak graficzny) Powiatu Otwockiego format .JPG


Wniosek o możliwość używania herbu lub logo powinien być wysłany pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Otwocku lub e-mailem na adres: promocja@powiat-otwocki.pl