Spółka Wodna Majdan, gm. Wiązowna (2011)

Liczba odwiedzających: 1735
Adres:
Spółka Wodna Majdan
Majdan, ul. Piękna 12 A, 05-462 Wiązowna

Zarząd spółki:
Przewodnicząca - Daniela Szymańska, tel. 602 670 487
Wiceprzewodniczący - Ryszard Zajkowski, tel. 602 344 170
Członek - Artur Kamiński
Członek - Józef Łada
Członek - Maciej Tomaszewski

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Marta Drzewiecka
Wiceprzewodnicząca - Wioletta Roszkowska
Sekretarz - Jacek Suchecki

Statut spółki: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank Spółdzielczy w Otwocku o/Wiązowna
82 8001 0005 2003 0022 0734 0001

Spółka Wodna Majdan została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 512 w dniu 14.02.2012 r.