Spółka Wodna Ostrów, gm. Celestynów (2013)

Liczba odwiedzających: 1650
Adres:
Spółka Wodna Ostrów
Ostrów 15, 05-430 Celestynów
e-mail: sp.ostrow@wp.pl

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Edward Baran, tel. 660 313 370
Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Jałocha, tel. 512 177 842
Sekretarz - Zbigniew Pizoń

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Bogdan Domański
Wiceprzewodnicząca - Anna Przedlacka
Sekretarz - Piotr Klimek

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
44 1020 1127 0000 1102 0227 7887

Spółka Wodna Ostrów została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 547 w dniu 21.10.2013 r.