Spółka Wodna Zakręt, gm. Wiązowna (2015)

Liczba odwiedzających: 1660
Adres:
Spółka Wodna Zakręt
ul. Trakt Brzeski 111, 05-077 Zakręt
e-mail: spolkawodnazakret@gmail.com

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Robert Rudnicki, tel. 601 213 859
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Gawryś, tel. 502 422 928


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Andrzej Świder
Wiceprzewodniczący - Rafał Szymańczyk
Sekretarz - Michał Barcicki


Statut spółki: do pobrania
Decyzja zatwierdzająca statut: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank Zachodni WBK S.A.
64 1090 1753 0000 0001 3022 5612

Spółka Wodna Zakręt została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 560 w dniu 13.03.2015 r.