Spółka Wodna Janów-Brzezinka, gm. Karczew (2015)

Liczba odwiedzających: 1490
Adres:
Spółka Wodna Janów-Brzezinka
Janów 16, 05-480 Karczew

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Paweł Jobda, tel. 607 173 830
Wiceprzewodniczący - Przemysław Jałoszyński
Sekretarz - Agnieszka Bogusz
Członek - Radosław Kociszewski, tel. 503 745 969

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Piotr Milczarek
Wiceprzewodniczący - Łukasz Książek
Sekretarz - Józef Milczarski

Statut spółki wraz z decyzją Starosty: do pobrania

Spółka Wodna Janów-Brzezinka została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 570 w dniu 26.08.2015 r.