"Małe granty"

Liczba odwiedzających: 3469
Nowe wzory dokumentów obowiązujące dla ofert złożonych po dniu 1 marca 2019 r.:

Oferta realizacji zadania publicznego w ramach trybu tzw. "małego grantu" wzór obowiązuje od 1 marca 2019 r.

Sprawozdanie realizacji zadania publicznego w ramach trybu tzw. "małego grantu" wzór obowiązuje od 1 marca 2019 r.