1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Liczba odwiedzających: 2707
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na terenie naszego powiatu działają organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze wspieranie rozwoju społeczności lokalnej zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP z powiatu otwockiego.

Wykaz OPP z terenu powiatu otwockiego uprawnionych do otrzymania 1% (stan na 15.12.2016 r.)