Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, nieprowadzące działalności gospodarczej

Liczba odwiedzających: 2648
Wykaz uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych

1. Wpis do ewidencji klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Otwockiego

2. Dokonywanie zmian w ewidencji klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Otwockiego

3. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji klubów sportowych , prowadzonej przez Starostę Otwockiego

4. Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych