Społeczny opiekun zabytków

Liczba odwiedzających: 3565
Społeczni opiekunowie zabytków to osoby, których głównym zadaniem jest uzupełnianie działań służb specjalistycznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. W sytuacji niedostatecznej ilości środków finansowych i kadrowych tych służb, społeczni opiekunowie zabytków sprawują funkcję kontrolną nad stanem zabytków i reagują na zagrożenia substancji zabytkowej. Dzięki znajomości lokalnych zabytków, ich położenia, struktury właścicielskiej, oraz możliwości sprawowania nad nimi nadzoru w okolicy zamieszkania, opiekunowie pełnia ważną rolę w systemie ochrony zabytków. Opiekunem zabytku może zostać osoba niekarna, która posiada odpowiednią wiedzę z dziedziny architektury i historii sztuki, zdała egzamin z wiedzy o prawnych podstawach ochrony i opieki nad zabytkami przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Społecznego opiekuna zabytków powołuje Starosta na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opiekunowie są uprawnieni do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie nad zabytkami (art 104 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), mogą także wnioskować o uznanie obiektu za zabytkowy (poprzez wniosek wpisanie danego obiektu do rejestru zabytków).

Społeczny opiekun zabytków może zwrócić się z prośbą o pomoc do instytucji takich, jak np.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, organy urbanistyki i nadzoru budowlanego. Społeczny opiekun zabytków może wydawać opinie, które mogą być pomocne w pozyskaniu środków na projekty związane z zachowaniem i rewitalizacją dziedzictwa kulturowego. Wiedza opiekunów i ich współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków jest przydatna dla organów samorządu terytorialnego w trakcie przeprowadzania konsultacji, inwestycji a także w zakresie bieżącego monitoringu zmian w rejestrze i ewidencji zabytków.

Powiat Otwocki ma swojego społecznego opiekuna zabytków. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty nr 39/2011 społecznym opiekunem zabytków jest Wiktor Lach.

Społeczny Opiekun Zabytków
Wiktor Lach

e-mail: victorlach@o2.pl