Znak informacyjny „Zabytek chroniony prawem"

Liczba odwiedzających: 1566
Starostwo Powiatowe w Otwocku rozdaje właścicielom zabytków nieruchomych bezpłatne znaki informacyjnego „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami daje możliwość umieszczania znaku informacyjnego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, o tym że dany zabytek podlega ochronie.

Aby otrzymać znak informacyjny, wystarczy by właściciel zabytku nieruchomego zgłosił się do Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku, przy ul. Komunardów 10, wejście D pok. 20, z dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do zabytku, kopią decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków oraz ewentualnie dodatkową dokumentacją np. fotograficzną. 

Znakiem oznaczającym zabytek jest pięciokątna tarcza skierowana ostrzem w dół o wymiarach 185 na 100 mm, wykonana z blachy. Na białym tle w górnej części znajduje się czarny napis ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM, poniżej tarcza herbowa złożona z błękitnego kwadratu, którego jeden z kątów tworzy ostrze tarczy, oraz umieszczonego nad nim błękitnego trójkąta, rozgraniczony po każdej stronie białym trójkątem.

Znak winien być umieszczony na frontowej ścianie budynku, z prawej strony głównego wejścia, na wysokości górnej krawędzi drzwi wejściowych, w odległości około 0,5 metra od nich.

Mieszkańcy i turyści nie zawsze mają świadomość, że przechodzą obok obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Dlatego też należy symbolizować zabytkowy charakter zabytków nieruchomych, które są chronione z mocy prawa, umieszczając znak informacyjny „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”.

Monika Wiechetek
mwiechetek@powiat-otwocki.pl