Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

Liczba odwiedzających: 7735
26.09.2022 r.
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska, godz. 16.15 w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13
Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Propozycje wniosków do budżetu na 2023 rok.
4. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami.
5. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

27.09.2022 r.
Komisja Budżetowa, godz. 16.15 w trybie zdalnym
Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję:
1) w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm.;
2) w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn.zm.;
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2022 roku;
4) w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 2756W – ul. Orlą w Otwocku, Nr – ul. Batorego w Otwocku, 2754W – ul. Reymonta w Otwocku, 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę dróg.
3. Wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego na 2023 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2022 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

28.09.2022 r.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, godz. 16.15, w trybie zdalnym
Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 16.45, w trybie zdalnym
Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Zakończenie posiedzenia.Transmisje obrad komisji w trybie zdalnym: