„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów”

Liczba odwiedzających: 2353
"DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH”

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów”

Całkowita wartość zadania: 2 265 120,50 zł

Wartość dofinansowania: 1 585 584,35 zł


W ramach inwestycji została przebudowana droga powiatowa Nr 2724W Karczew – Janów poprzez wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku ok. 1,6 km, od cmentarza w Karczewie do zabudowy w Janowie.