"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W"

Liczba odwiedzających: 1310


Zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726w" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju DrógW ramach inwestycji zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie doświetlenia przejścia, zawężono jezdnie do szerokości 5,50 m, wykonano przejście o szerokości 4,00 m, przed przejściem zostały zastosowane żółte płytki z wypustkami wraz z liniami naprowadzającymi, wykonano aktywne oznakowanie pionowe, wprowadzono ograniczenie prędkości oraz wykonano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej.DOFINANSOWANIE: 160 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 215 619,00 zł