"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze nr 2715W"

Liczba odwiedzających: 1199

Zadanie pn. " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze nr 2715W" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


W ramach inwestycji zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie doświetlenia przejścia, budowę azylu dla pieszych w formię wyspy dzielącej, wykonanie przed przejściem dla pieszych pasów wibracyjno - akustycznych, wykonanie przejście dla pieszych o szerokości 4,00 m, wykonano przed przejściem żółte płytki z wypustkami oraz linię naprowadzające, wprowadzono ograniczenie prędkości, wykonano aktywne oznakowanie pionowe.

DOFINANSOWANIE: 160 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 220 539,00 zł