Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2022 roku

Liczba odwiedzających: 1097

znaki_strona_www.png (167 KB)


„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Wartość dofinansowania Programu: 279 498 zł


Całkowity koszt realizacji Programu: 279 498 zł


 


Powiat Otwocki przystąpił do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III”, którego głównym zadaniem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.


Na powyższy cel Powiat pozyskał środki finansowe w wysokości 279 498 zł  • W ramach obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie poruszania się i komunikowania) Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 076 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup pętli indukcyjnej dla Zespołu Szkół nr 1 w Otwocku.

  • W obszarze D (likwidacja barier transportowych) Powiat otrzymał 261 375 zł. Wsparcie przy zakupie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych otrzymają Warsztaty Terapii Zajęciowej w Otwocku.

  • W obszarze F (przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ) Powiat otrzymał 10 257 zł, które zostaną przeznaczone na remont podłóg w pomieszczeniach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie.


Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.