"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W"

Liczba odwiedzających: 856

znaki_strona_www.png (167 KB)Zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


W ramach inwestycji zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie wysp dzielących, przejść dla pieszych, linii naprowadzających oraz żółtych płytek z wypustakim, wykonanie aktywnego oznakowania pionowego informującego o przejściu dla pieszych, wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z wykonaniem aktywnego oznakowania pionowego informującego o ograniczeniu prędkości, wykonanie przed przejściem nawierzchni jezdni o wzmożonej szorstkości, wykonano oznakowanie pionowe i poziome.


Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł   
Całkowita wartość zadania: 287 820,00 zł