Jesteś tutaj:

1,1 mln złotych dla Powiatu Otwockiego

Data: 08.02.2018 r., godz. 15.55    897
Starosta Otwocki Mirosław Pszonka oraz Wicestarosta Paweł Rupniewski podpisali 7 lutego 2018 r. z Województwem Mazowieckim umowę na dofinansowanie z budżetu województwa przebudowy drogi powiatowej nr 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku.
W Otwocku umowy podpisały 3 powiaty:
• wołomiński ponad 3,4 mln zł przeznaczy na przebudowę i rozbudowę ul. Dworkowej w Kobyłce i budowę ul. Głównej w Markach;
• otwocki otrzyma przeszło 1,1 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku;
• piaseczyński ponad 554 tys. zł przeznaczy na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2826W – ul. Wiekowej Sosny, na odcinki od ul. Pionierów do ronda, w miejscowości Zalesie Górne.

Drogowy priorytet

Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu to uzupełnienie od lat prowadzonych przez samorząd Mazowsza działań. Wiele udało się zrobić m.in. dzięki środkom unijnym.

Tylko w ramach RPO WM 2007–2013 na mazowieckie drogi trafiło ponad 2 mld zł. Natomiast w tej perspektywie na poprawę stanu dróg lokalnych przeznaczonych będzie około 145 mln zł.

Otrzymane przez Powiat Otwocki środki pochodzą z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu".

Po kilku latach przerwy wróciliśmy z programem skierowanym do powiatów. Mamy świadomość, że stan dróg w naszym województwie wciąż wymaga poprawy. Niestety, samorządy lokalne bardzo często nie dysponują wystarczającymi środkami, które mogłyby na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja o wsparciu dla nich w ramach środków z naszego budżetu. Powiaty zgłosiły 36 odcinków dróg i, co mnie szczególnie cieszy, udało się je wszystkie dofinansować– podkreślił marszałek Adam Struzik.

Starosta Otwocki Mirosław Pszonka złożył na ręce Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podziękowanie za wieloletnią współpracę i wspieranie Powiatu Otwockiego.

Beata Poniatowska
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja_MIWDLOtwock

Powiat_Otwocki_prezentacja1