Grzegorz Michalczyk - Członek Zarządu

Liczba odwiedzających: 1026


Grzegorz Michalczyk

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Akademii Podlaskiej Wydziału Zarządzania w Siedlcach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków europejskich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z administracji i finansów publicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nauczyciel dyplomowany, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, doświadczony samorządowiec – sprawował mandat radnego gminy Kołbiel (1998-2006), następnie od roku 2006 Radny Powiatu Otwockiego. W kadencji 2006 - 2014, pełnił funkcję członka zarządu powiatu otwockiego (w zakresie jego obowiązków znalazł się m.in. nadzór nad szkołami i ośrodkami specjalnymi prowadzonymi przez powiat otwocki, w tym Oświatą Powiatową, jednostkami pomocy społecznej prowadzonymi przez powiat otwocki, w tym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku i Powiatowym Urzędem Pracy).

Od 2018 roku ponownie wybrany do Rady Powiatu Otwockiego pełni funkcję Członka Zarządu Powiatu.

Wybrany został z okręgu Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory z listy stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom.