Rusza nabór do Batalionu Radiotechnicznego

Data: 21.11.2023 r., godz. 16.01    417
Jeśli chcesz zdobyć odpowiednie wykształcenie i specjalność wojskową, przychodzimy ze świetnymi wieściami! Wojskowe Centrum Rekrutacji w Garwolinie poszukuje kandydatów w grupach osobowych: radiotechnicznej, służby inżynieryjno-lotniczej, łączności i informatyki, bezzałogowych statków powietrznych.

Wojska Radiotechniczne realizują proces zwiększenia zdolności w ramach rozwoju Sił Zbrojnych RP. W ramach tego procesu zaplanowano stworzenie batalionu radiotechnicznego z dowództwem w m. Czerwony Bór. W skład tego ugrupowania będą wchodziły cztery posterunki, spośród których pierwszy z nich zostanie sformowany w lipcu 2026 roku. Poszukiwani będą kandydaci w korpusie podoficerów w grupach osobowych: radiotechniczna, służba inżynieryjno-lotnicza, łączność i informatyka, bezzałogowych statków powietrznych. Zainteresowanych uzyskaniem informacji zapraszamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Garwolinie.


Dla kandydatów do batalionu przewidziane jest także dwumiesięczne szkolenie w USA. Więcej informacji uzyskasz w WCR!


fqNpitOI9PAR4wTzQqteAqLIbBUGUfz2ZFGKvNQB.yw1l.jpeg (70 KB)